صرفه جویی در زمان

امروزه خرید سوپرمارکتی در بالاترین حجم تقاضا وجود دارد و اگر فرض بگیریم هر یک از شهروندان در طول شبانه روز یک بار نیاز به خرید داشته باشد در طول ماه چه مقدار زمان را وقف خرید خود مینماید؟

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: