مصرف سوخت
ارسال شده توسط:Admin | تاریخ:05-11-2017
همانطور که اشاره کردیم خرید آنلاین و سفارش اینترنتی مایحتاج سوپرمارکت موجب کاهش تقاضای فیزیکی خریداران گردیده و اگر 60 الی 70 درصد متقاضیان را با خودروهای شخصی خود به منظور خرید تصور کنیم کاهش چشمگیری در تردد خودروها خواهیم داشت ، این خود نماینگر کاهش قابل توجه ای در مصرف سوخت میگردد  
بیشتر
0 دیدگاه
جلوگیری از ترافیک
ارسال شده توسط:Admin | تاریخ:01-05-2016
طبق آمار شهری هر خانواده 2 نفره طی شبانه روز حداقل خرید سوپرمارکتی را 2 بار تجربه میکنند
بیشتر
0 دیدگاه
کاهش آلودگی هوا
ارسال شده توسط:Admin | تاریخ:01-05-2016
پیرو توضیحات در دو ایتم کاهش سوخت و ترافیک کاملا میتوان نتیجه گیری منطقی و قابل دفاعی نسبت به کاهش آلودگی هوا در خرید اینترنتی مایحتاج سوپرمارکتی را لمس کرد
بیشتر
0 دیدگاه
صرفه جویی در زمان
ارسال شده توسط:Admin | تاریخ:01-05-2016
امروزه خرید سوپرمارکتی در بالاترین حجم تقاضا وجود دارد و اگر فرض بگیریم هر یک از شهروندان در طول شبانه روز یک بار نیاز به خرید داشته باشد در طول ماه چه مقدار زمان را وقف خرید خود مینماید؟
بیشتر
0 دیدگاه